Hotel pod Sosnami w Osiecku

miejsce do którego chce się wracać

Cennik

Pokój 1-osobowy – 130 zł
Pokój 2-osobowy – 170 zł
Pokój 3-osobowy – 220 zł
Pokój 4-osobowy – 280 zł
Domek 4-osobowy – 300 zł


Śniadanie – 25 zł od osoby
Obiad (zupa i danie główne) – 40 zł od osoby
Kolacja – 30 zł od osoby

Zwierzęta – jednorazowa opłata za pobyt pupila w hotelu wynosi 30 zł.


Przyroda

Mazowiecki Park Krajobrazowy – Utworzony w 1986/87 roku, obejmuje południowo-wschodnią część Warszawy (Wawer, Wesoła), Józefów, Otwock, Karczew, oraz gminy: Wiązowna, Celestynów, Osieck, Sobienie-Jeziory, Kołbiel, Pilawa. Powierzchnia parku wynosi 15 710 hektarów, dodatkowo w strefie ochronnej parku znalazł się obszar 7 992 ha.

Ponad 70% powierzchni parku zajmują lasy, przede wszystkim lasy iglaste z niemal wszystkimi typami borów. Dominującym zespołem leśnym jest bór świeży, często występuje tu też bór wilgotny, porastający obniżenia między wydmami. Na terenie parku zachowały się również torfowiska wszystkich typów, m.in. rozległe „Bagno Całowanie” oraz inne zepoły charakterystyczne dla obszarów podmokłych, takie jak olsy czy łęgi.

Największym ssakiem występującym na terenie parku jest łoś, którego liczebność stale wzrasta. Sporadycznie pojawiają się osobniki jelenia. Ponadto można spotkać również dzika, sarnę, borsuka, lisa, łasicę, kunę, bobry i wydrę. Najliczniejsze są ssaki z rzędu owadożernych reprezentowane przez jeża, ryjówkę aksamitną i kreta. Rząd gryzoni reprezentuje rzadka popielica.

Na terenie parku żyje wiele gatunków ptaków, wśród których są gatunki zagrożone wyginięciem w skali światowej. Do najbardziej zagrożonych gatunków należą: derkacz, kania ruda, bielik, nur czarnoszyi, siewka złota, brodziec leśny, błotniak zbożowy, kropiatka i kulik wielki. W 2000 roku podjęto próbę reintrodukcji sokoła wędrownego.
Akceptujemy zwierzęta!

My również uwielbiamy wszystkie czworonogi! Jednorazowa opłata za pobyt wynosi jedyne 30 zł.